Ladies Healthclub in Schiedam

Een concept waarachter een grote ambitie schuilt. Ladies Healthclub is meer dan alleen een sportschool. Ladies Healthclub heeft als ambitie om in de regio een be-langrijke speler te worden als het gaat om “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Zo tracht het club moeders en kinderen te helpen om een gezond en actief leven te leiden. Het belang van gezond en actief leven wordt steeds belangrijker in ons leven. Als Ladies Healthclub trachten wij een bijdrage te leveren hiervoor.

Ladies Healthclub biedt ook gelegenheid om te sporten voor gezinnen die een uitkering ge-nieten. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente. De gemeente geeft hiervoor voor kin-deren “jeugdportfonds” uit. Het jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of een sport-club. Voor die kinderen betaalt het jeugdsportfonds het lidmaatschap. Het motto van de jeugdsportfonds en Ladies Healthclub is: Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Al met al zijn de ambities groot en uitdagend!

Klaar om mee te doen?

Klaar om mee te doen?